Myyntiehdot

Myyntiehdot

Verkkokaupassamme sovelletaan yleisiä myyntiehtoja.
Verkkokaupan backdek.com (jäljempänä ”verkkokauppa”) omistaja on Backdek OÜ (y-tunnus 16234303) (jäljempänä "myyjä").


Myyntisopimuksen voimassaolo, hintatiedot

Myyntiehdot koskevat tavaroiden tilaamista ja ostamista verkkokaupasta.
Myyjä tarjoaa verkkokaupassa erilaisia terassi- paketteja sekä halutessasi siihen liittyvää asennuspalvelua, terassin rakentamisen ohjeita ja pieni talo. Tietoja verkkokaupassa myytävien tuotteista ja tuotteiden hinnat ilmoitetaan tuotteiden vieressä.
Kaikki hinnat verkkokaupassa ovat euroissa ja sisältävät 20% arvonlisäveron.
Tuotteen hinta ei sisällä toimitusta.

Verkkokauppa backdek.ee pidättää oikeuden tehdä muutoksia myyntiehtoihin ja myyntihintoihin.
Jos tilaus on tehty ennen myyntiehtojen tai hintojen muuttumista, ostajan ja myyjän välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan tilauksen tekohetkellä voimassa olleita ehtoja.


Ostoksen/tilauksen tekeminen

Terassi.
Täytä tilauslomake, varmista että täytä kaikki vaaditut kentät, voit lisätä kommenttisi tuotteesta tai toimituksesta.
Maksaminen on mahdollista laskun perusteella. Tilausvahvistus-lasku lähetetään ostajalle yhden arkipäivän kuluessa.

Sopimus astuu voimaan silloin, kun summa saapuu verkkokaupan pankkitilille.
Ostajan katsotaan luopuvan tilauksesta muun muassa silloin, jos hän ei maksa ennakkomaksua 3 arkipäivän kuluessa tilauksen vahvistus-laskun esittämisen jälkeen.
Jos tilattuja tuotteita ei voida toimittaa, ostajalle ilmoitetaan asiasta mahdollisimman pian ja maksetut rahat (sis. toimituskulut) palautetaan välittömästi, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä.

HotLod pieni talo 
Täytä tilauslomake, varmista että täytä kaikki vaaditut kentät Tilausvahvistus ja lisätiedot maksuaikatauluineen lähetetään kahden arkipäivän kuluessa sähköpostiisi. Jos olosuhteet ovat sopivat, sovitaan toimitusaika ja lähetetään sopimus.

Terassin rakentamisen ohjeet
Ohjeet lähetetään .pdf-tiedostona tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen yhden arkipäivän kuluessa.


Toimitus
Eestin sisäiset terassi-toimitukset saapuvat ostajan määrittelemään määränpäähän 10 kalenteripäivän sisällä myyntisopimuksen voimaantulosta. Toimitus muihin maihin (Euroopan Union) tapahtuu 21 kalenteripäivän sisällä.
Jos tilattuja tavaroita ei voida toimittaa sallitun ajan kuluessa, asiasta ilmoitetaan ostajalle välittömästi.

Force majeure
Verkkokauppa ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista vahingoista tai tavaroiden toimituksen viivästymisestä, jos tavaroiden vahingoittuminen tai viivästyminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on verkkokaupan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.


Peruuttamisoikeus

Saatuaan tilauksen ostajalla on oikeus peruuttaa verkkokaupassa tehty sopimus 14 päivän kuluessa.
Peruuttamisoikeutta ei sovelleta, jos ostaja on juridinen henkilö.14 päivän palautusoikeuden käyttämiseksi tavaroiden on oltava alkuperäispakkauksissa, eikä niitä saa olla käytetty.
Tavaroiden palauttamiseksi on tehtävä hakemus tavaroiden ostosta peruuttamiseksi viimeistään 14 päivän kuluessa tavaroiden vastaanottamisesta sähköpostiosoitteeseen info@backdek.com. Peruutushakemus voidaan lähettää vapaamuotoisena sähköpostina tai täyttää hakemuslomake verkkokaupan sivulla.
Peruutushakemuksen jättämiseksi vapaassa muodossa on toimitettava seuraavat tiedot: tuotteen nimi ja koodi myyntilaskulta, myyntilaskun-tilauksen vahvistusnumero, tuotteen vastaanottopäivä, ostajan nimi, toimitusosoite, ostajan sähköpostiosoite, ostajan puhelinnumero, palautusmaksun vastaanottajan nimi ja pankin tiedot.
Jos tavaroissa on kulumisen merkkejä, verkkokaupalla on oikeus alentaa palautettavaa maksua tavaran arvon laskun mukaan.
Tavaroiden palauttamisesta aiheutuvat kustannukset vastaa ostaja, paitsi jos palautuksen syy on se, että palautettavat tavarat eivät vastaa tilattuja (esim. virheelliset tai vialliset).
Ostajan on palautettava tavarat 14 päivän kuluessa hakemuksen jättämisestä tai esitettävä todiste siitä, että hän on luovuttanut tavarat kuljetusyritykselle edellä mainitussa ajassa.
Ostajalle palautetaan hänen maksamansa tilauksen summa (mukaan lukien toimitus- ja asennuskustannukset), kun palautetut tavarat ovat saapuneet verkkokaupan backdek.ee varastoon.


Oikeus vaatimuksen esittämiseen

Verkkokauppa on vastuussa ostajalle myytyjen tavaroiden noudattamatta jättämisestä tai puutteellisuudesta, joka oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä ja joka ilmenee kahden vuoden kuluessa tavaran toimittamisesta ostajalle. Ensimmäisen kuuden kuukauden aikana tavaran toimittamisesta ostajalle oletetaan, että vika oli olemassa jo tavaran luovutushetkellä. Verkkokaupan vastuulla on kumota tämä oletus.
Ostajalla on oikeus vian sattuessa ottaa yhteyttä verkkokauppaan viimeistään kahden kuukauden kuluessa. Pyydämme valituksen lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@backdek.com, johon on kirjoitettu tilaajan nimi, puhelinnumero, tilauksen vahvistusnumero ja osoite, sekä tarkka kuvaus tuotteen vaatimusten vastaisuudesta tai virheestä, mikäli mahdollista liittää siihen kuvia.
Verkkokaupan on vastattava kuluttajan tekemään valitukseen kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavissa olevassa muodossa mahdollisimman pian, mutta viimeistään 14 päivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.
Verkkokauppa ja ostaja sopivat viallisten tuotteiden korjaamisesta tai vaihtamisesta, ja kustannukset kattaa verkkokauppa.
Verkkokauppa ei ole vastuussa virheistä, jotka ovat tapahtuneet tavaran toimittamisen jälkeen ostajalle. Verkkokauppa ei ole vastuussa tuotteen virheistä, jotka johtuvat ostajan syystä ja jotka ovat aiheutuneet tuotteen neuvomatta jättämisestä asianmukaisen varastoinnin tai väärän käytön seurauksena.


Henkilötietojen käsittely

Verkkokauppa käyttää ostajan antamia henkilötietoja (mukaan lukien nimi, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite, pankkitiedot) vain tilauksen käsittelemiseen ja tavaroiden lähettämiseen ostajalle.
Verkkokauppa välittää henkilötiedot kuljetuspalveluita tarjoaville yrityksille tavaroiden toimittamiseksi.
Suojattu tietoliikenne pankkien kanssa takaa ostajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Verkkokaupalla ei ole pääsyä niihin.


Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos ostajalla on valituksia verkkokaupasta, ne on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@backdek.com
Jos ostaja ja verkkokauppa eivät pysty ratkaisemaan erimielisyyttä sopimuksella, ostaja voi kääntyä kuluttajariitoja käsittelevän komitean puoleen. Kuluttajariita Komitea on toimivaltainen ratkaisemaan ostajan ja verkkokaupan välisestä sopimuksesta johtuvat riidat. Ostaja voi myös kääntyä Euroopan unionin kuluttajariitojen ratkaisu alustan puoleen.